Schooltijden

Groep 1 t/m groep 4

's morgens: 08.30 - 12.00 uur
woensdagmorgen: 8.30 - 12.30 uur
's middags: 13.15 - 15.15 uur
vrijdagmiddag vrij

Groep 5 t/m 8

's morgens: 08.30 - 12.00 uur
woensdagmorgen: 8.30 - 12.30 uur
's middags: 13.15 - 15.15 uur

De wintertijd  gaat dit jaar in op maandag 4 december

en eindigt op vrijdag 26 januari.

De schooltijden zijn in die periode als volgt:

08.45 - 12.15 uur
13.30 - 15.30 uur
woensdag 08.45 - 12.30 uur

De eerste bel gaat 5 minuten voor schooltijd; dus om 8.25 en 13.10 uur (en in de winter om 8.40 en 13.25 uur), de kinderen en eventueel hun ouders kunnen dan vast naar binnen gaan, zodat we om  8.30 en 13.15 uur direct met de lessen kunnen beginnen.

Wilt u uw kind a.u.b. niet te vroeg naar school sturen; 10 minuten voor schooltijd is vroeg genoeg.

Op woensdagmiddag hebben alle groepen vrij.