Overblijven

Overblijven kan al sinds jaar en dag op De Ark, voorheen werd dit belangeloos verzorgd door de leerkrachten, maar sinds 2010 wordt het overblijven op De Ark verzorgd door Jonnie Schutte, Edith Kamphuis en Ineke Laarman. Zij zijn hiervoor gecertificeerd en doen dit met veel liefde en plezier.

Dag

Overblijfbegeleider

Maandag

Jonnie Schutte en Edith Kamphuis

Dinsdag

Jonnie Schutte en Edith Kamphuis

Donderdag

Ineke Laarman en Jonnie Schutte

Vrijdag

Ineke Laarman

Dus denkt u erover uw kind te laten overblijven, dan is uw kind in goede handen!

Het overblijven vindt plaats in de Duiventil. Uw kind dient zelf zijn broodtrommeltje met inhoud en drinken mee te nemen en men vraagt als vergoeding € 2,00 per keer. Ook kunt u een strippenkaart aanschaffen; 10 x voor € 17,50.

Voor de maaltijd wordt er gebeden met de groep en na de maaltijd wordt er afgesloten met bijbelverhaal en dankgebed. Lekker buitenspelen wordt gestimuleerd, maar met minder mooi weer zijn er ook voorzieningen binnen. Van het gespaarde geld wordt regelmatig nieuw speelgoed aangeschaft. Er is speelgoed speciaal voor de overblijfkinderen.

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat er veel kinderen tussen de middag overblijven. Normaal is er één begeleider. Maar om nu één begeleider 20 tot 30 kinderen te laten begeleiden, is wel heel gortig.Daarom willen de overblijfouders graag TIJDIG weten hoeveel kinderen men kan verwachten. Dan hebben deze overblijfbegeleiders de mogelijkheid om EXTRA MANSCHAPPEN op te roepen.

Dus daarom graag het volgende :

1. Ouders die hun kind structureel laten overblijven geven dit eenmalig door aan het mailadres : overblijven@ark-ikt.nl                                            

2. Ouders die hun kind af en toe laten overblijven geven dit elke keer 's morgens voor 8.30 uur door aan ditzelfde adres : overblijven@ark-ikt.nl.