De ouderraad van De Ark

Doel van de ouderraad is de relatie tussen ouders, de medezeggenschapsraad, de directie en de school te bevorderen om zo bij te dragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs.

De ouderraad heeft als belangrijkste taak om in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding medewerking te verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij helpen met het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de paaslunch, Koningsdag en de laatste schoolweek. Wij voorzien ouders van koffie en thee op ouder- en informatieavonden of bij (afscheids)-recepties en helpen bij hand- en spandiensten.

Ouders worden lid van de ouderraad om hun betrokkenheid met school te vergroten en door hun bijdrage te zorgen dat kinderen een leuke tijd op school hebben.

Hebt u een vraag, opmerking of suggestie aan de ouderraad dan horen wij het graag!
Ook staan wij open voor ideeën, verbeterpunten en opbouwende kritiek.
De volgende ouders zitten in de ouderraad:

Marieke Lemans
Bertine Brunnekreef
Jos Kleinjan
Francois Harmsen
Gerben Bartels
Gera Bartels
Gerlinde Kleinjan
Marieke Jansen-Eupe
Marja Jurjens

Namens het team:
Hans Huisinga
Marjan Hoogenkamp

U kunt ons persoonlijk aanspreken of mailen naar: or@ark-ikt.nl (Graag uw naam en telefoonnummer doorgeven, zodat er, indien nodig, contact met u kan worden opgenomen.)