Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Ark wordt gevormd door ouders en leerkrachten en toetst het beleid van het bestuur en de school.

De MR op onze school bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en Hans Huisinga, onze directeur, als adviserend lid. 

Namens de ouders        Namens het team    Adviserend lid
Dijan Bruins (voorzitter) Bé Haandrikman Hans Huisinga (directeur)
Jeroen Willems (secretaris) Marjolein Slaat  


Wat doet de MR?

De MR krijgt over het beleid allerlei besluiten toegestuurd van het bestuur betreffende de stichting Ieder Kind Telt te Hellendoorn.

De MR heeft bij het bestuursbeleid instemming- dan wel adviesbevoegdheid.

We bespreken samen het reilen en zeilen (het beleid) van de school, bijv.: lezen op school, kwaliteitskaarten, bezoek schoolinspecteur, pestbeleid, BAS-project, veiligheid, computers op school (ICT). Door deze gesprekken ontstaat meer wederzijds begrip tussen ouders en leerkrachten, c.q. school. We kunnen natuurlijk zelf onderwerpen voor de agenda aandragen.

De MR van de Ark komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Waarvan er een is die gezamenlijk is met de OR. Bij elke vergadering van de MR is ook iemand van de OR aanwezig.

Waarom is het goed om deel uit te maken van de MR:

De MR krijgt over het beleid allerlei besluiten toegestuurd van het bestuur betreffende de stichting Ieder Kind Telt te Hellendoorn.

De MR heeft bij het bestuursbeleid instemming- dan wel adviesbevoegdheid.

We bespreken samen het reilen en zeilen (het beleid) van de school, bijv.: lezen op school, kwaliteitskaarten, bezoek schoolinspecteur, pestbeleid, BAS-project, veiligheid, computers op school (ICT). Door deze gesprekken ontstaat meer wederzijds begrip tussen ouders en leerkrachten, c.q. school. We kunnen natuurlijk zelf onderwerpen voor de agenda aandragen.

De MR van de Ark komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Waarvan er een is die gezamenlijk is met de OR. Bij elke vergadering van de MR is ook iemand van de OR aanwezig.

Waarom is het goed om deel uit te maken van de MR:

Mee kunnen werken aan een plezierige school voor de kinderen, leerkrachten en ouders
Meepraten en meedenken over het beleid van de school
Medeverantwoordelijkheid dragen voor het beleid waarin het kind centraal staat
Door een grotere betrokkenheid weet je beter wat er op de school gaande is
Mee kunnen denken en adviseren over het bestuursbeleid van de stichting
Een aanspreekpunt te kunnen zijn voor alle ouders inzake het beleid van de school

Wanneer u als ouder iets heeft, dat u graag besproken wilt hebben in de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met een vertegenwoordiger van de MR.