Een stukje van de zorgcoördinator

Leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool leren.

Kinderen die veel lezen:

- Kennen vier keer zoveel woorden als kinderen die weinig lezen

- Hebben meer inzicht in de opbouw van teksten

- Hebben meer kennis van de wereld.

 Op De Ark starten wij, in groep 4 t/m 8, daarom elke ochtend met een leesvorm, zoals stillezen, duolezen, racelezen of mandjeslezen.

Tijdens de contactavonden hoorden we dat het soms moeilijk is om uw kind thuis te laten lezen. U kunt veel doen om de leesontwikkeling van uw kind te stimuleren. 

1. Begin zo vroeg als het kan met voorlezen

Uit onderzoek op het gebied van lezen blijkt dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, beter gemotiveerd zijn om te leren lezen. Ze blijken taalvaardiger te zijn en begrijpen teksten beter.

2. Lees met vaste regelmaat

Het is beter voor de leesontwikkeling om iedere dag tien minuten samen te lezen of voor te lezen dan dat u één keer per week een uur hieraan besteedt. Dus maak met uw kind bij voorkeur dagelijks minimaal tien minuten vrij om rustig (voor) te lezen.

3. Blijf zo lang als het kan voorlezen

Ook kinderen die zelf kunnen lezen vinden het fijn om voorgelezen te worden. Bovendien oefent u hiermee de luistervaardigheden en de woordenschat. Overigens hoeven dit niet alleen leesboeken te zijn. Informatieve teksten uit kranten of tijdschriften kunnen ook samen gelezen worden. Zo blijven kinderen geïnteresseerd in verschillende soorten leesbronnen.

4. Stel vragen en praat verder

Praten met kinderen over een boek kan heel verrassend zijn. Wanneer een kind zijn ervaringen met een boek met anderen kan bespreken leidt het vaak ook tot nieuwe ideeën en inzichten, tot een beter begrip van het boek en een groter plezier in het lezen. Door bijvoorbeeld uw kind te vragen een voorspelling te doen over het verdere verloop van het verhaal of boek oefent u vaardigheden die te maken hebben met begrijpend lezen.

5. Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind

Om het leesniveau van een kind te meten en te toetsen wordt op De Ark gebruik gemaakt van het AVI-systeem. Uitgevers van kinderboeken hanteren ook deze twaalf leesniveaus. Voor het aanschaffen en lenen van boeken kunt u ook gebruik maken van deze AVI-aanduidingen. Er zijn twaalf - in principe aan de leerjaren gekoppelde - AVI-niveaus. Zo geeft AVI-M3 het leesniveau van de gemiddelde leerling halverwege groep 3 (M = medio) en AVI-E3 het leesniveau van de gemiddelde leerling eind groep 3 (E= Eind). Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI-Start voor beginners (gaat vooraf aan AVI-M3) en AVI-Plus dat aangeeft dat het leesniveau van de leerling hoger is dan het gemiddelde niveau van leerlingen aan het eind van groep 7 (volgt op AVI-E7). Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat uw kind met plezier leest en geïnteresseerd is in het onderwerp. Laat uw kind daarom in een bibliotheek uitzoeken wat het zelf leuk vindt. Een boek waar een kind zin in heeft, geeft de meeste kans op succes.

6. Laat zien dat boeken erbij horen

De houding van u als ouders ten opzichte van lezen is heel belangrijk. Door zelf regelmatig met uw kind naar de bibliotheek of boekwinkel te gaan geeft u uw kind het belang van boeken en van lezen mee.

7. Blijf het lezen stimuleren ook als uw kind moeite houdt met lezen

Juist als uw kind moeite heeft met lezen is het belangrijk te blijven lezen, want 'lezen leer je door te lezen'. Belangrijk hierbij is dat u uw kind niet onder druk zet, maar een ontspannen sfeer weet te creeën. Zorg dat het (samen) lezen voor uw kind iets plezierigs is. Lees moeilijke teksten eerst voor. Moedig als ouder uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het goed gaat. Het kind ervaart hierdoor dat het lezen lukt en krijgt meer zelfvertrouwen.