Waar staan wij voor?

Wij vinden dat de school een plaats moet zijn waar de kinderen zich veilig voelen én waar ze met plezier naar toe gaan!

Onze school geeft vanuit de Christelijke inspiratiebron vorm en inhoud aan onderwijs en opvoeding. Een ieder die dit onderschrijft of respecteert is welkom op onze school.

“Ieder kind telt” staat in het logo van onze Stichting.

Dat proberen wij zichtbaar te maken door het eigene en unieke van elk kind als schepsel van God te waarderen en het zo te begeleiden.

Vanuit die gedachte zijn de omgang met elkaar en leven met waarden en normen, kernpunten in de opvoeding.

Elk mens is uniek. Dat betekent dat elk kind specifieke talenten en behoeften heeft. Uitgaande van het klassikale systeem zullen we, voor zover mogelijk, hiermee rekening houden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Aan elke leerling worden niet dezelfde eisen gesteld. We willen kijken naar de individuele mogelijkheden van het kind. Kinderen die minder kunnen dan anderen, krijgen aangepaste oefenstof en kinderen die meer kunnen, krijgen verrijkingsstof.

Kinderen kunnen optimaal ontwikkelen als ze zich geaccepteerd voelen.

In onze school zijn rust, regelmaat en duidelijke afspraken belangrijk.

Voor verdere informatie verwijzen we naar onze schoolgids. Mocht u vragen hebben kunt u ook altijd contact met ons opnemen.